Πολιτική απορρήτου

Ασφάλεια και Προσωπικά Δεδομένα

Η παρούσα δήλωση γίνεται σύμφωνα με τα άρθρα 13 και 14 του Κανονισμού 679/2016 της ΕΕ (εφεξής «Ο Κανονισμός»), στους επισκέπτες και στους χρήστες (εφεξής άπαντες καλούμενοι «Χρήστες» ή «Χρήστης») του Ιστοτόπου (έκδοση για υπολογιστές και κινητές συσκευές) και οποιασδήποτε εφαρμογής κινητής συσκευής σχετικής με την υπηρεσία (εφεξής: «Ιστότοπος και Εφαρμογές») που ανήκει στην Αθανάσιο Βενιζέλο, ως Υπεύθυνο Επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (εφεξής «ο Υπεύθυνος επεξεργασίας»), και έχει ως σκοπό να περιγράψει τις μεθόδους διαχείρισης του Ιστοτόπου και των Εφαρμογών με αναφορά στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων.

Για την Bookup.gr η ιδιωτικότητα και η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι πολύ σημαντική και γι’ αυτόν τον λόγο συλλέγουμε και διαχειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με τη μέγιστη δυνατή προσοχή και λαμβάνουμε συγκεκριμένα μέτρα για να τα διατηρήσουμε ασφαλή. Η επεξεργασία των δεδομένων βασίζεται στις αρχές της ορθότητας, νομιμότητας, διαφάνειας και προστασίας της εμπιστευτικότητας.

Όπως καθορίζεται στους “Όρους & Προϋποθέσεις” (www.bookup.gr/terms) της ιστοσελίδας, οι υπηρεσίες που προσφέρονται από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας απευθύνονται σε άτομα ηλικίας άνω των 18 ετών. Εάν ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας δεδομένων λάβει γνώση επεξεργασίας δεδομένων ατόμων ηλικίας κάτω των 18 ετών χωρίς έγκυρη συγκατάθεση των γονέων ή του νόμιμου κηδεμόνα τους, διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει μονομερώς τη χρήση της προσφερόμενης υπηρεσίας, καθώς και το δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων που αποκτήθηκαν.

Σας ζητάμε επίσης να διαβάσετε τους “Όρους & Προϋποθέσεις” (www.bookup.gr/terms) του Ιστότοπου που περιέχουν λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους όρους που σχετίζονται με τις υπηρεσίες μας.

Είμαστε υποχρεωμένοι να προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα (εκπλήρωση νόμιμης υποχρέωσης) και για την προστασία των συμφερόντων της επιχείρησής μας (νόμιμο συμφέρον).

Η παρούσα δήλωση μπορεί να υπόκειται ανά πάσα στιγμή σε αλλαγές χωρίς υποχρέωση πρωθύστερης ενημέρωσης του Χρήστη. Προκειμένου ο Χρήστης να είναι πάντα ενημερωμένος, ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας τον καλεί να επισκέπτεται περιοδικά αυτή την σελίδα. Αν οι αλλαγές έχουν τυχόν αντίκτυπο στα δεδομένα που αφορούν στον Χρήστη, ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας δεδομένων θα ενημερώσει τον Χρήστη πριν οι αλλαγές αυτές τεθούν σε ισχύ, δημοσιεύοντας τις με την μέγιστη διαφάνεια στον Ιστότοπο και στις Εφαρμογές του.

ΟΡΙΣΜΟΙ

Ο όρος «Χρήστης» αναφέρεται σε όλα τα φυσικά πρόσωπα που έχουν πρόσβαση στον Ιστότοπο και τις Εφαρμογές για οποιονδήποτε σκοπό, είτε πρόκειται για απλή επίσκεψη διαβούλευση, κράτηση ή αγορά υπηρεσιών. Η απλή χρήση του Ιστοτόπου και των Εφαρμογών αποδίδει την ιδιότητα του «Χρήστη» στον ίδιο, και επιτρέπει στον Χρήστη να έχει πρόσβαση στην υπηρεσία αναζήτησης και κλεισίματος ραντεβού. Αποτελούν «Συνεργάτες» οι επαγγελματίες (επιχειρήσεις) οι οποίοι προσφέρουν προς κλείσιμο ραντεβού στο χώρο τους για την προσφορά των προϊόντων και υπηρεσιών τους στον Ιστότοπο και τις Εφαρμογές του Υπεύθυνου Επεξεργασίας.

Όροι που δεν ορίζονται στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου έχουν την ίδια έννοια και περιεχόμενο με αυτή που περιγράφεται στους “Όρους & Προϋποθέσεις” (www.bookup.gr/terms) της υπηρεσίας.

ΠΟΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ

Ο Χρήστης, ο οποίος θέλει να κάνει κράτηση ή να κλείσει ραντεβού με τις προβαλλόμενες επιχειρήσεις ή να λαμβάνει ενημερώσεις και πληροφορίες αυτομάτως, πρέπει να εγγραφεί, δημιουργώντας την αντίστοιχη σελίδα Χρήστη και να καταστεί «Εγγεγραμμένος χρήστης».

Τα προσωπικά δεδομένα που είναι απαραίτητα για την Εγγραφή Χρήστη και τα οποία συλλέγουμε είναι σήμερα μόνον τα ακόλουθα:

-Όνομα

-Επώνυμο

-Διεύθυνση e-mail

-Αριθμός τηλεφώνου

Τα συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών, καθώς και οι τεχνικές διαδικασίες ή αυτές του λογισμικού που διέπουν τη λειτουργία του Ιστοτόπου και της Εφαρμογής αποκτούν κατά τη διάρκεια της κανονικής τους λειτουργίας ορισμένα προσωπικά δεδομένα των οποίων η μετάδοση γίνεται σιωπηρά μέσω των μηχανισμών και πρωτοκόλλων πρόσβασης και λειτουργίας που χρησιμοποιούνται στο διαδίκτυο.

Κάθε φορά που ο χρήστης συνδέεται μέσω του Ιστοτόπου ή της Εφαρμογής καθώς και κάθε φορά που επικαλείται ή ζητά συγκεκριμένο περιεχόμενο τα δεδομένα πρόσβασης αποθηκεύονται στα συστήματά μας με τη μορφή αρχείων πίνακα ή γραφικών δεδομένων.

Τα δεδομένα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τον Υπεύθυνο Διαχείρισης με μοναδικό και αποκλειστικό σκοπό την απόκτηση ανώνυμων στατιστικών πληροφοριών σχετικά με τη χρήση του Ιστοτόπου και της Εφαρμογής, προκειμένου να προσδιοριστούν οι σελίδες που προτιμούν οι Χρήστες και έτσι να παρέχεται συνεχώς πιο ικανοποιητικό περιεχόμενο και να ελέγχεται η σωστή λειτουργία τους. Εφόσον ζητηθεί από αρμόδια Αρχή, λχ με Δικαστική Απόφαση, τα δεδομένα θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την εξακρίβωση της ευθύνης σε περίπτωση υποθετικών ηλεκτρονικών εγκλημάτων κατά του Ιστοτόπου, της Εφαρμογής, των Συνεργατών, ή των Χρηστών τους.

Επιπλέον, οι κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που συλλέγει και επεξεργάζεται η Bookup.gr κατά την περιήγηση ή πραγματοποίηση κράτησης στο www.bookup.gr είναι οι ακόλουθες:

1. συλλέγουμε τα προσωπικά δεδομένα που είναι απαραίτητα για την σύναψη και πραγματοποίηση της κράτησής σας στο www.bookup.gr, όπως όνομα και επώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλέφωνο επικοινωνίας

2. συλλέγουμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας όταν εγγράφεστε στην υπηρεσία ενημερωτικών δελτίων (newsletter)

3. επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε όταν επικοινωνείτε με την Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών μας για να σας παράσχουμε τη βοήθεια που χρειάζεστε

4. με την συγκατάθεσή σας, συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για σκοπούς μάρκετινγκ

5. με τη δημιουργία λογαριασμού στην Bookup.gr, συλλέγουμε το όνομα και επώνυμό σας, το τηλέφωνό σας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τον κωδικό πρόσβασής σας. Εάν είστε εγγεγραμμένος χρήστης, συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με την πρόσβασή σας στο ασφαλές πεδίο του ιστοτόπου. Με τη ρητή συγκατάθεσή σας, μέσω της ανάλυσης των προσωπικών σας δεδομένων, μπορούμε να επεξεργαστούμε πληροφορίες σχετικά με τα ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις σας σε σχέση με τις υπηρεσίες μας, προκειμένου να σας παρουσιάσουμε προτάσεις και προσφορές σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας. Σε περίπτωση ελέγχου ταυτότητας του λογαριασμού Bookup.gr μέσω κοινωνικών δικτύων, συλλέγουμε από αυτά τα τρίτα μέρη τα απαραίτητα στοιχεία για την εγγραφή και έλεγχο ταυτότητας. Αυτές οι πληροφορίες περιλαμβάνουν μόνον τις ακόλουθες κατηγορίες δεδομένων: όνομα & επώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμό τηλεφώνου.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ, ΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΣΗΣ

Συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με την πλοήγησή σας στην ιστοσελίδα μας ή στην Εφαρμογή, όπως οι σελίδες / παράθυρα που επισκέπτεστε και πώς αλληλεπιδράτε σε μια μόνο σελίδα / παράθυρο και αποθηκεύουμε αυτές τις πληροφορίες στους διακομιστές (server) μας. Μόνο κατόπιν της δικής σας συγκατάθεσης μπορεί ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας να εξατομικεύσει την εμπειρία σας ως εγγεγραμμένου χρήστη χρησιμοποιώντας αυτές τις πληροφορίες καθώς επίσης και να προχωρήσει σε ανάλυση μέσω αυτοματοποιημένων διαδικασιών όπως η δημιουργία προφίλ προτείνοντάς σας Συνεργάτες σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας καθώς και αποστέλλοντάς σας εμπορικές ενημερώσεις προσαρμοσμένες στα ενδιαφέροντα σας. Οι ενημερώσεις αυτές θα πραγματοποιούνται μόνο μέσω του τρόπου που έχετε επιλέξει.

Κάθε ενέργεια του Χρήστη και του Επισκέπτη στον ιστότοπο και στην Εφαρμογή της Bookup.gr δεν είναι ορατή ούτε προσβάσιμη σε τρίτους.

Κατά τη χρήση του Ιστοτόπου και της εφαρμογής και ενώ η λειτουργία εντοπισμού θέσης είναι ενεργή, ο Ιστότοπος και η εφαρμογή μπορούν να συλλέξουν και να επεξεργαστούν πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα θέση του χρήστη. Αυτά τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία με τέτοιον τρόπο που επιτρέπει την προσωπική αναγνώριση του εγγεγραμμένου Χρήστη και χρησιμοποιούνται για την αποστολή εξατομικευμένων διαφημιστικών ενημερώσεων με βάση τις θέσεις που καταγράφηκαν από τη λειτουργία εντοπισμού θέσης. Οι εν λόγω πληροφορίες σχετικά με τη θέση του χρήστη δεν κοινοποιούνται σε τρίτους και μπορούν να ενεργοποιηθούν ή απενεργοποιηθούν από εκείνον ανά πάσα στιγμή από τις ρυθμίσεις της συσκευής του. Τα δεδομένα θέσης που χρησιμοποιούνται για την αποστολή διαφημιστικών σκοπών στους εγγεγραμμένους χρήστες και αφορούν τους τομείς ενδιαφέροντός τους αποθηκεύονται απολύτως προσωρινά και μόνον για το απολύτως περιορισμένο χρονικό διάστημα της περιήγησης ή παραμονής του Χρήστη / Επισκέπτη στον Ιστότοπο ή στην Εφαρμογή.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ (APP) ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

Εκτός από τα δεδομένα που αναφέρονται στην παράγραφο «ΠΟΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ» όταν χρησιμοποιείτε ειδικά την έκδοση της Εφαρμογής του Ιστοτόπου μας, η Bookup.gr θα προβεί ΜΟΝΟ με τη ρητή συγκατάθεση σας:

1. στην συλλογή προσωπικών δεδομένων για σκοπούς μάρκετινγκ προκειμένου να στείλει ειδοποίηση στην συσκευή σας. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία ειδοποίησης αλλάζοντας την επιλογή από τις ρυθμίσεις της κινητής συσκευής σας.

2. στην συλλογή πληροφοριών με αυτοματοποιημένο τρόπο, όπως δεδομένα σχετικά με την επισκεψιμότητά σας από την κινητή συσκευή σας, την παραμονή σας στην εφαρμογή ή τη διεύθυνση IP που χρησιμοποιείτε ώστε να βελτιώσουμε τις προσφορές στα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.

ΓΙΑ ΠΟΙΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

H Bookup.gr επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα όπως απαιτείται για τους ακόλουθους σκοπούς:

(i) Παροχή υπηρεσιών - περιλαμβάνει τo κλείσιμο ραντεβού / κράτηση (νομική βάση: αναγκαία επεξεργασία για τη συμβατική εκτέλεση ή για την εφαρμογή των μέτρων που λαμβάνονται πριν από τη σύναψη της σύμβασης).

(ii) Δραστηριότητες μάρκετινγκ - αυτό περιλαμβάνει την παροχή εξατομικευμένου περιεχομένου, τη στόχευση διαφήμισης ή την αποστολή ενημερωτικών δελτίων, υπό την προϋπόθεση ότι έχουμε λάβει την προηγούμενη συναίνεσή σας (νομική βάση: νόμιμο συμφέρον).

(iii) Συμμόρφωση με τη νομοθεσία.

ΤΙ ΕΙΔΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ

Όπως έχουμε ήδη αναφέρει, τα προσωπικά δεδομένα σας, τα οποία επεξεργαζόμαστε είναι σήμερα μόνον τα εξής:

• Όνομα, επώνυμο, email και αριθμό τηλεφώνου

• Αρχεία επικοινωνίας με εσάς, είτε μέσω τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κοινωνικών μέσων ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

ΠΟΤΕ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Όλα τα δεδομένα που λαμβάνουμε τα συλλέγουμε άμεσα ή έμμεσα από εσάς όταν επιλέγετε να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες μας. Αυτό περιλαμβάνει τις ακόλουθες περιπτώσεις:

• Όταν εγγραφείτε στο newsletter μας.

• Όταν περιηγείστε στον Ιστότοπό μας.

• Όταν αλληλεπιδράτε μαζί μας μέσω πλατφόρμων κοινωνικής δικτύωσης.

• Όταν μας στείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα για να ζητήσετε μια ευκαιρία εργασίας.

• Όταν εγγραφείτε στις εκδηλώσεις μας.

• Όταν συμμετέχετε σε διαγωνισμό (π.χ. σε πλατφόρμες κοινωνικών μέσων).

Σε κάθε περίπτωση, εφόσον λαμβάνει χώρα συλλογή των δεδομένων, αυτό θα αναγράφεται ρητά σε εμφανές για τον χρήστη σημείο της ιστοσελίδας.

ΜΕ ΠΟΙΟΝ ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Για να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες που ζητάτε, τα προσωπικά σας δεδομένα μπορούν να παρέχονται σε:

(i) Επιλεγμένους υπαλλήλους της Bookup.gr.

(ii) Παρόχους υπηρεσιών - εκείνοι που εξασφαλίζουν την παροχή των υπηρεσιών που παρέχονται από την Bookup.gr, ιδίως οι πάροχοι υπηρεσιών λογισμικού, οι πάροχοι μάρκετινγκ, οι πάροχοι υπηρεσιών εξυπηρέτησης πελατών και οι διανομείς μάρκετινγκ και άλλου υλικού, όπως ενημερωτικών δελτίων, συμπεριλαμβανομένων των υπαλλήλων των εν λόγω φορέων.

(iii) φορολογικούς συμβούλους, επαγγελματίες συμβούλους (π.χ. ελεγκτές, δικηγόρους), συμπεριλαμβανομένων των υπαλλήλων των εν λόγω φορέων.

(iv) Παρόχους κοινωνικών μέσων - χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες της Bookup.gr μαζί με ένα κοινωνικό δίκτυο ενδέχεται να απαιτείται από την Bookup.gr να μοιραστεί τα προσωπικά σας δεδομένα με τους παρόχους κοινωνικών μέσων.

Οι παραλήπτες δεδομένων για πληροφορίες τις οποίες η Bookup.gr υποχρεούται ή δικαιούται να κοινοποιήσει με σύμβαση, νόμο, δικαστική και κανονιστική απόφαση μπορεί να περιλαμβάνει δημόσιες και ανεξάρτητες διοικητικές αρχές, δικαστικές αρχές και δημόσιους λειτουργούς.

Η Bookup.gr δεν θα αποκαλύψει, ανταλλάξει, χορηγήσει ή άλλως παράσχει, χωρίς τη συγκατάθεσή σας σε τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα προσωπικά σας δεδομένα, εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρονται παραπάνω, στο πλαίσιο της νομοθεσίας.

ΠΟΣΟ ΚΑΙΡΟ ΔΙΑΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ;

Διατηρούμε τα δεδομένα σας για το χρονικό διάστημα των 12 μηνών, το οποίο είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των σκοπών της επεξεργασίας όπως ορίζεται παραπάνω. Το χρονικό διάστημα των 12 μηνών εκκινεί εκ νέου από την κάθε φορά τελευταία συναίνεση / χρήση του Επισκέπτη / Χρήστη. Ωστόσο, αυτά τα δεδομένα θα διαγραφούν όταν σταματήσετε να αλληλεπιδράτε με την Bookup.gr , δηλαδή μετά την εκπλήρωση συγκεκριμένης υπηρεσίας, το κλείσιμο και την πραγματοποίηση του ραντεβού, εκτός εάν η Bookup.gr έχει έννομο συμφέρον να διατηρήσει τα προσωπικά δεδομένα περισσότερο όπως, για παράδειγμα, για να προστατεύσει τις νόμιμες αξιώσεις της. Περί αυτού πρόκειται στην περίπτωση κατά την οποία η Bookup.gr έχει νομική υποχρέωση να διατηρεί τα δεδομένα σας για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα (για παράδειγμα, βάσει των ισχυόντων λογιστικών κανόνων) ή σε άλλες περιπτώσεις όπου η νομοθεσία μας υποχρεώνει να τηρούμε τα αρχεία αυτά για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΣΦΑΛΗ

Σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές, εφαρμόζουμε τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για την προστασία των δεδομένων σας από ακούσια ή σκόπιμη παραποίηση, απώλεια ή καταστροφή και από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση. Η Bookup.gr αποθηκεύει πληροφορίες σχετικά με την προστασία δεδομένων μόνο σε διακομιστές που βρίσκονται εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένας ελάχιστος αριθμός εξουσιοδοτημένων ατόμων και προσώπων που δεσμεύονται να βελτιώνουν η προστασία δεδομένων και εμπλέκονται στην τεχνική, διοικητική ή συντακτική εποπτεία των δεδομένων μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα.

Cookies ιστότοπου

Η Bookup.gr μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για να καταστήσει εφικτή ή να διευκολύνει τη μετάδοση μιας επικοινωνίας μεταξύ της Bookup.gr και των χρηστών του ιστοτόπου της. Αυτά τα cookies, αν έχετε επιλέξει να τα δεχτείτε, με βάση τις παραμέτρους του υπολογιστή σας, είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται τοπικά στην προσωρινή μνήμη του προγράμματος περιήγησης του επισκέπτη της σελίδας.

Τα δεδομένα που αφορούν τη συμπεριφορά των χρηστών στον ιστότοπό μας συλλέγονται ανώνυμα για χρήση σχετικά με σκοπούς marketing και τη βελτιστοποίησης. Τα δεδομένα αυτά δεν θα χρησιμοποιηθούν για την προσωπική ταυτοποίηση ενός επισκέπτη και δεν θα συλλέγονται μαζί με τα προσωπικά δεδομένα. Η συλλογή και αποθήκευση δεδομένων μπορεί να απορριφθεί ανά πάσα στιγμή για τις εν λόγω υπηρεσίες.

Μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του προγράμματος περιήγησης του υπολογιστή σας έτσι ώστε είτε να ειδοποιείστε για τη χρήση cookies σε συγκεκριμένα πεδία αυτού του ιστότοπου, είτε να μην επιτρέπετε την αποδοχή της χρήσης cookies σε κάθε περίπτωση.

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ;

Όσον αφορά τα δεδομένα σας, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

(i) Ανάκληση συγκατάθεσης για την επεξεργασία των δεδομένων σας.

(ii) Διαγραφή από τις καταλόγους επαφών στους οποίους έχετε εγγραφεί, ώστε να μην λαμβάνετε πλέον e-mail ή/και τηλεφωνικές κλήσεις από εμάς.

(iii) Αίτηση πρόσβασης στα δεδομένα σας προκειμένου να ελέγξετε, να διορθώσετε, να ενημερώσετε ή να διαγράψετε τα προσωπικά σας δεδομένα, καθώς και να περιορίσετε την επεξεργασία τους.

(iv) Το δικαίωμα κατάθεσης προσφυγής στην εποπτεύουσα αρχή – Το δικαίωμα κατάθεσης παραπόνου εναντίον της Εταιρείας στην αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ή όποια άλλη αρχή ορίσει η ελληνική πολιτεία ή οποιαδήποτε εποπτεύουσα αρχή για τα προσωπικά δεδομένα Κράτους Μέλους ΕΕ.

Η εποπτεύουσα Αρχή για την Εταιρεία είναι η:

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα

Τηλεφωνικό Κέντρο: +30-210 6475600

Fax: +30-210 6475628

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr

Ωστόσο, στις παραπάνω περιπτώσεις το δικαίωμά σας να διαγράψετε ή να περιορίσετε την επεξεργασία των δεδομένων ισχύει μόνο εάν δεν απαιτείται από την Bookup.gr να τα επεξεργαστεί σε άλλη νομική βάση (δηλ. τη συμμόρφωση με μια νομική υποχρέωση) ή για να προστατεύσει τα νόμιμα συμφέροντά της.

Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε τα παραπάνω δικαιώματά σας ή έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, επικοινωνήστε με τον διαχειριστή του ιστοτόπου μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: info@bookup.gr

Οι πληροφορίες που απαιτείτε από την Bookup.gr να σας παρέχονται σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ενδέχεται να μεταβληθούν με την πάροδο του χρόνου ή να καταστούν παρωχημένες. Για το λόγο αυτό, η Bookup.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει και να αλλάξει αυτούς τους όρους ανά πάσα στιγμή, οπότε η πολιτική σε αυτόν τον Ιστότοπο θα ενημερωθεί.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Για να ασκήσει τα δικαιώματα του προηγούμενου σημείου, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να απευθυνθεί ανά πάσα στιγμή στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας δεδομένων και/ή στον Υπεύθυνο Προστασίας δεδομένων για οποιαδήποτε επικοινωνία σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων ή για να πληροφορηθεί τον ενημερωμένο κατάλογο των Εκτελούντων την επεξεργασία των δεδομένων που έχουν οριστεί από την εταιρεία, στις ακόλουθες διευθύνσεις:

Υπεύθυνος Επεξεργασίας δεδομένων:

ΒOOKUP ΟΕ

ΜΥΚΑΛΗΣ 5 ΤΚ: 17123 Ν ΣΜΥΡΝΗ

Tηλ. Επικοινωνίας: 2152156527

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@bookup.gr

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Bookup.gr έχει αναθέσει υπεύθυνο για την προστασία των δεδομένων.

Για οποιοδήποτε αίτημα σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων καθώς και την επεξεργασία τους, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο μας σχετικά με την προστασία των δεδομένων (DPO), γράφοντας «Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων, στην διεύθυνση του Υπεύθυνου Επεξεργασίας, ή μέσω email στον DPO info@bookup.gr

Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων (c.d. DPO):

ΒOOKUP ΟΕ

ΜΥΚΑΛΗΣ 5 ΤΚ: 17123 Ν ΣΜΥΡΝΗ

Tηλ. Επικοινωνίας: 2152156527

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@bookup.gr